Kvalitet & MiljöEn viktig del i vårt företag har alltid varit en strävan att upprätthålla och vidareutveckla en god kvalitet. Att uppfylla kundens krav genom ett gott arbete i kombination med ekonomisk medvetenhet, gör att vi kan spara både tid och pengar samt för vår egen del, en tillfredställelse av att uppnå vår målsättning:


GOD KVALITET TILL RÄTT PRIS = NÖJD KUND


Vårt aktiva miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar i företagets miljöanpassning.

I den mån det är möjligt ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv skall vi första hand föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.


Vi skall öka återvinningsgraden av avfall och säkerställa att hantering och transporter av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.


Vi skall verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster med hänsyn till människa och miljö.